...

Tjänster

Support

En webbsajt är inte helt statisk som till exempel en tryckt broschyr. Precis som med datorer och telefoner som inte uppdateras, kan komponenterna på din sida sluta att fungera. 

Support

Slipp huvudvärk
299 kr per månad*
  • Elementor licens
  • Uppdatering av WordPress vid nya versioner
  • Uppdatering av tillägg
  • Uppdatering av tema vid nya versioner
  • Säkerhetsövervakning
  • Återställning av sajt från backup
  • 1 SEO rapport per 12 månader
  • Övervakning att ditt domän, webbhotell, och eventuella licenser betalas i tid

Vanliga frågor

Nej, vi debiterar 750kr/h + moms, såvida vi inte avtalar något annat.

Där är 30 dagar uppsägningstid.  

Det görs ständiga förbättringar i WordPress, Elementor och teman för att stå emot nya hackerattacker men även för hänga med i den snabba utvecklingen. En uppdaterad hemsida är en säkerhet för dig. 

Denna tjänst passar den som har varken tid eller intresse för den tekniska biten, men vill ändå att hemsidan alltid ska funka.  

Du kan beställa support när som helst. Många har redan från början en uppfattning hur mycket tid och intresse man kommer lägga ner på sin hemsida. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.